Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Om aan te tonen dat een organisatie een bepaald niveau heeft behaald, zijn er diverse onafhankelijke systeemcertificeringen actief. Veiligheidsadvies Nederland helpt uw organisatie op een praktische wijze het systeem volgens de eisen op te zetten, te implementeren en te laten certificeren. De optimale bedrijfsvoering van uw organisatie staat hierbij steeds centraal.

Wij begeleiden uw bedrijf tijdens het hele traject; vanaf de eerste inventarisatie tot de dag dat u de certificaten binnen heeft. Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

  1. Het systeem moet zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk zijn. Alleen zo creëer je draagvlak bij alle betrokkenen binnen de organisatie.
  2. Het systeem moet voor de organisatie duidelijk meerwaarde bieden. Het moet leiden tot een duidelijker beheersing, betere prestaties, reductie van faalkosten etc.

De systeemdocumentatie en aanvullende werkwijzen vormen dus geen ballast, maar staan steeds ten dienste van uw bedrijfsvoering. Ook na certificatie blijft Veiligheidsadvies Nederland voor u beschikbaar voor de begeleiding en het onderhoud van uw systeem.

Veiligheidsadvies Nederland implementeert onder meer de volgende managementsystemen:

Uw klanten willen erop kunnen vertrouwen dat de leverancier in staat is de door hen verlangde kwaliteit van producten te leveren. Voor uw onderneming, instelling of andersoortige organisatie is het dus van groot belang dat de producten voortdurend aan de eisen en aan de achterliggende behoeften van uw klanten voldoen.

Een milieuzorgsysteem is een onderdeel van het algemene managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied.

De VGM Checklist Aannemers stelt eisen die gelden als basis voor veilig, gezond en milieuverantwoord werken. Nadat uw veiligheidssysteem is opgezet en geïmplementeerd, kan men na drie maanden een audit laten uitvoeren door een certificatie-instelling.

VCU staat voor Veiligheids en Gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus. Nadat uw veiligheidssysteem is opgezet en geïmplementeerd, kan men na drie maanden een audit laten uitvoeren door een certificatie-instelling.

Ieder staal- of aluminiumconstructiebedrijf moet sinds juli 2014 gecertificeerd zijn volgens de NEN-EN 1090-1. Zonder CE-markering mogen er geen constructieve onderdelen meer geleverd worden.

Dit keurmerk is bedoeld voor de reguliere en meeste voorkomende vormen van manbewaking, zoals objectbeveiliging, toegangscontrole, alarmopvolging, mobiele surveillance, etc.

Het keurmerk voor het beveiligingsbedrijf dat als hoofdaannemer een evenement beveiligt. Het bedrijf dus dat door de evenementenorganisator is aangesteld om het beveiligingsbeleid uit te voeren. De beveiligingsorganisatie doet dat met eigen medewerkers of met ingehuurd personeel of ingehuurde andere beveiligingsbedrijven.

Dit keurmerk is bestemd voor beveiligingsorganisaties die in opdracht van de exploitant een horecagelegenheid, de bezoekers en het horecapersoneel beveiligen. Het keurmerk is niet voor de individuele horecaportier.

Het keurmerk voor de professionele onderzoeksbureaus. Gespecialiseerde onderzoeksbedrijven die in opdracht van derden recherchewerkzaamheden verrichten, zoals fraude-onderzoek, pre-employmentscreening, schadeonderzoek en forensisch onderzoek.

Dit is het keurmerk voor bedrijven die beveiligde waardelogistieke oplossingen bieden voor banken, de retail en overheden: geld- en waardevervoer, servicing van geldautomaten, verwerking van papier en muntgeld, enz.

Het keurmerk voor bedrijven die op elk gewenst moment vakbekwaam, gescreend en geüniformeerd beveiligingspersoneel kunnen inzetten voor een andere beveiligingsorganisatie.

Certificering volgens de CO2 prestatieladder kan een aanmerkelijk voordeel bieden bij aanbestedingen. Een bedrijf kan tot 10% fictieve korting ontvangen op het inschrijfbedrag, zodat deze dus met een 10% lager inschrijvingsbedrag deelneemt aan de aanbesteding.

De MVO Prestatieladder Managementsysteem - Eisen en Certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management systeem te certificeren.
De norm is zodanig ingericht dat deze internationaal toepasbaar is.

Het Keurmerk Leegstand Beheer (KLB) is het keurmerk voor alle vormen van leegstandbeheer. Het KLB heeft als doel de kwaliteit van het leegstandbeheer op een hoger plan te brengen. Daarnaast wil het KLB 'het kaf van het koren scheiden', waardoor het voor eigenaren van leegstaand onroerend goed en voor bewoners/gebruikers direct zichtbaar is welke leegstandbeheerders betrouwbaar zijn.

Biologisch is een wettelijk beschermde term. De biologische wetgeving is gericht op het behoud en de rechtvaardiging van het vertrouwen van de consument in biologische producten.

Wij komen graag bij u langs om toe te lichten wat dit voor uw organisatie kan betekenen.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!